Sensoriis Centar

obrt za edukacijsku podršku i savjetovanje

Dolores Stegić Coglievina
mag. educ. rehab, SI pedagog (GSID®)

Brune Francetića 20, 51000 Rijeka, Hrvatska
tel. +385 99 452 0809